Huuraanpassing

Voor alle woningen in de sociale huursector geldt dat een verhuurder één keer per jaar de huur mag verhogen.
Hij mag het percentage zelf vaststellen. De overheid bepaalt het maximum percentage.

De nieuwe huurprijs mag na de huurverhoging niet uitkomen boven de maximale huurprijs die voor de woning geldt. De maximale huurprijs wordt bepaald door de puntentelling van een woning (woningwaardering).

Voor parkeerplaatsen en garages stelt de overheid geen maximum vast waarmee de huur mag worden verhoogd.

Meer lezen?