Bezwaar huurverhoging

Eenmaal per jaar kan de verhuurder de huurprijs verhogen. Het is een voorstel, dus je hoeft niet altijd in te stemmen. Er zijn een paar redenen om bezwaar te maken tegen het huurverhogingsvoorstel.

Wanneer kun je bezwaar makenEenmaal per jaar kan de verhuurder de huurprijs verhogen. Het is een voorstel, dus je hoeft niet altijd in te stemmen. Je moet wel een reden aangeven waarom je bezwaar wilt maken.


Let op: Er zijn maar een paar redenen om bezwaar te maken tegen het huurverhogingsvoorstel.

 • Alwel heeft het huurverhogingsvoorstel te laat gedaan (na 30 april 2024). Een voorstel ontvang je maximaal 2 maanden voor datum waarop de huurverhoging ingaat.

 • De nieuwe huurprijs ligt door de huurverhoging boven maximale huurprijs op basis van de puntentelling (woningwaardering). Doe de huurprijscheck op Huurcommissie.nl om jouw maximale huurprijs te controleren.

 • De huurprijs stijgt met meer procenten dan het wettelijk toegestane percentage (de richtlijn van de overheid is in 2024 maximaal 5,8%).

 • In de huurverhogingsbrief staan fouten. De ingangsdatum van de huurverhoging, de oude huurprijs, de nieuwe huurprijs, het percentage van de verhoging en het bedrag van de verhoging staan niet of niet goed in het huurverhogingsvoorstel.
 • Alwel verhoogt de huur binnen 12 maanden opnieuw.
  Hierop zijn drie uitzonderingen. Alwel mag de huur binnen 12 maanden verhogen:

  • in het 1ste jaar van je huurcontract

  • als tussen de vorige twee huurverhogingen meer dan een jaar zat

  • als Alwel je huis verbeterd heeft.

 • Je betaalt een all-in prijs. Je betaalt dan één bedrag aan kale huur en bijkomende kosten. Wil je controleren of de huurverhoging klopt? Vraag ons om de all-in prijs te splitsen.

Op Rijksoverheid.nl lees je hier meer over. Wordt je bezwaar afgewezen? Dan kun je mogelijk de Huurcommissie inschakelen.


Kreeg je al een huurverhoging door een renovatieproject?
Je kunt geen bezwaar maken. Na het uitvoeren van de renovatiewerkzaamheden wordt de huur verhoogd met een vooraf afgesproken bedrag.
Door de uitgevoerde werkzaamheden stijgt de woningwaardering en het wooncomfort. Mogelijk ga je zelfs minder betalen op je energierekening. Dit alles is meegerekend in het huurverhogingsbedrag.
Op 1 juli vindt de jaarlijkse huurverhoging plaats. Deze jaarlijkse huurverhoging staat los van de huurverhoging naar aanleiding van een renovatie.


Ben je het niet eens om een andere reden
Bijvoorbeeld omdat je een klacht over het onderhoud van je woning hebt of omdat je het niet eens bent met de servicekosten die je betaalt? Op de website van het Juridisch Loket lees je of jouw reden om bezwaar te maken terecht is. Het Juridisch Loket is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0800-8020.
Hoe je bezwaar kunt maken lees je op Juridisch Loket.nl

Hoe maak je bezwaar?

Een verhuurder mag 1 keer per jaar je huur verhogen. Hij moet zich wel aan de regels houden. De regels voor een sociale huurwoning zijn anders dan de regels voor een vrijesectorwoning.
Houdt een verhuurder zich niet aan de regels voor huurverhoging? Maak dan bezwaar.


Bezwaar maken kan op de volgende 3 manieren:

1. Bezwaar maken met een brief of een email.

 • Check eerst of je een geldige reden hebt om bezwaar te maken!

 • Schrijf in een brief of e-mail dat je bezwaar maakt tegen de huurverhoging en waarom. Op de website van het Juridisch loket vind je een 'voorbeeldbrief 'Bezwaar tegen huurverhoging'.

 • Kijk goed welke informatie je moet opsturen en welke documenten je mee moet sturen. Stuur je bezwaar alleen naar ons toe als alle informatie in de brief of mail staat en alle gevraagde documenten erbij zitten. Pas dan kunnen wij het bezwaar/voorstel in behandeling nemen.

 • Je bezwaar moet vóór 1 juli 2024 bij ons binnen zijn (dus vóór de dag dat de huurverhoging ingaat).

 • Stuur je brief naar Alwel, postbus 1491, 4700 BL Roosendaal of stuur je email naar info@alwel.nl. Bewaar een kopie voor jezelf.2. Gebruik het formulier 'Bezwaarschrift huurverhoging 2024'.

 • Download het formulier 'Bezwaarschrift huurverhoging 2024' zo weet je zeker dat je alle informatie en documenten hebt verzameld die nodig zijn om je bezwaar te boordelen.

 • Kijk goed welke informatie je moet opsturen en welke documenten je toe moet voegen. Stuur je bezwaar alleen naar ons toe als het helemaal is ingevuld en alle gevraagde documenten erbij zitten. Pas dan kunnen wij het bezwaar/voorstel in behandeling nemen.

 • Het formulier 'Bezwaarschrift huurverhoging 2024' bezwaar moet vóór 1 juli 2024 bij ons binnen zijn (dus vóór de dag dat de huurverhoging ingaat).

 • Stuur je bezwaar naar Alwel, postbus 1491, 4700 BL Roosendaal of stuur je email naar info@alwel.nl. Bewaar een kopie voor jezelf.

Natuurlijk kunt u het formulier ook telefonisch bij ons opvragen (088) 255 2000.


Ik heb een bezwaar opgestuurd, wat kan ik verwachten?

 • Je ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging van ontvangst.

 • Als Alwel het eens is met het bezwaar, krijgt je daar zo snel mogelijk schriftelijk bericht over.

 • Als Alwel het niet eens is met het bezwaar, dan gaat het bezwaar naar de Huurcommissie. Hieraan zijn voor zowel huurder als verhuurder kosten verbonden. De huurcommissie doet dan uitspraak over de huurverhoging.

 • Zowel jijzelf als Alwel krijgt bericht over de uitspraak.3. Bezwaar maken door de huurverhoging niet te betalen
Je kunt ook bezwaar maken door de huurverhoging niet te betalen en geen bezwaarschrift op te sturen. Alwel stuurt je (aangetekend) een herinneringsbrief. Dat moet binnen 3 maanden na de datum van de huurverhoging. Hierin vragen we om alsnog in te stemmen met de huurverhoging. Dit heet de rappelbrief.

Heb je de aangetekende rappelbrief binnen 3 maanden ontvangen? En ben je het nog niet eens met de huurverhoging?
Dan moet je binnen 4 maanden na de ingangsdatum huurverhoging, (dus vóór 1 november), zelf de Huurcommissie om een uitspraak vragen. Die beoordeelt dan of de huurverhoging wel klopt. Je moet de oude huur wel gewoon blijven betalen.

Vraag je de Huurcommissie niet om een uitspraak? Dan moet je alsnog de huurverhoging betalen.
Op Rijksoverheid.nl lees je hier meer over.

Bezwaar huurverhoging vrije sector woningen


Jaarlijks stelt de overheid richtlijnen vast voor de huurverhoging per 1 juli. Volgens deze richtlijnen geldt voor woningen in de vrije sector, een huurverhogingspercentage van maximaal 5,5%. Alwel kiest ervoor om de huurprijzen te verhogen met 5,5%.


Wil je bezwaar maken tegen de huurverhoging?
Dat kan. Je moet wel een reden aangeven waarom je bezwaar wilt maken. Let op: er zijn maar enkele redenen waarom u bezwaar kunt maken:

 • De huurprijs stijgt met meer procenten dan het wettelijk toegestane percentage (de richtlijn van de overheid is maximaal 5,5%)

 • De huurprijs stijgt met meer procenten dan in uw huurcontract staat.


Hoe maak je bezwaar tegen de voorgestelde huurverhoging?
Schakel dan de Huurcommissie in.

 • Log in op de websitewww.huurcommissie.nl

 • Vul het formulier ‘maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten’ in.

Daarmee vraag je de Huurcommissie de huurverhoging te beoordelen. Je kunt ook gratis bellen met de Huurcommissie via telefoonnummer 0800 488 72 43. Op www.huurcommissie.nl lees je hier meer over.

Let op: Vul het formulier in binnen 4 maanden na de ingangsdatum van de huurverhoging. De huurverhoging gaat in per 1 juli 2024. Vul het formulier dus in vóór 1 november 2024.

Meer weten?

Direct Downloaden