Huurverhoging 2023Betaalbare huurwoningen vinden wij belangrijk. Daarom houden we de huurprijzen zo laag mogelijk. We willen onze woningen ook onderhouden, verbeteren en energiezuiniger maken. De kosten hiervoor stijgen. Dit heet inflatie. Om die reden is het nodig de huurprijzen te verhogen.

Voor sommige huurders gaat de huur niet omhoog, maar omlaag
Deze huurverlaging geldt alleen voor huurders met een laag inkomen. In april en mei informeren we onze huurders over de jaarlijkse huurprijswijziging. Je ontvangt van ons een brief met daarin de nieuwe huurprijs van je woning en de samenstelling van de huur.

Je hoort in april of mei of je huurverhoging of huurverlaging krijgt.

Huurverhoging 2023 (sociale huurwoningen)


Voor alle woningen in de sociale huursector geldt dat een verhuurder één keer per jaar de huur mag verhogen. We verhogen de huur van onze sociale huurwoningen in 2023 met 2,6%.

In april en mei informeren we onze huurders over de jaarlijkse huurprijswijziging. Je ontvangt van ons een brief met daarin de nieuwe huurprijs van je woning en de samenstelling van de huur. Ontvang je geen brief in april? Het kan zijn dat je in aanmerking komt voor eenmalige huurverlaging.
Lees meer over huurverlaging 2023

Heb je bezwaar tegen de huurverhoging van je sociale huurwoning?

Wanneer kun je bezwaar maken? Hoe doe je dat? Dit hebben we alvast op een rijtje gezet op de pagina Bezwaar maken. Uitgebreide info vind je op Juridisch loket.nl.

Huurverhoging 2023 (vrije sector)Huurverhoging vrije sector
Jaarlijks stelt de overheid richtlijnen vast voor de huurverhoging per 1 juli. Volgens deze richtlijnen geldt voor woningen in de vrije sector, een huurverhogingspercentage van maximaal 4,1%. Alwel kiest ervoor om de huurprijzen te verhogen met 4,1%.
Heb je bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging van je vrije sectorwoning?

  • De overheid heeft bepaald dat de huurprijs van een huurwoning in de vrije sector maximaal met 4,1% verhoogd mag worden. Is het huurverhogingspercentage hoger, dan kun je bezwaar maken tegen de huurverhoging. Alwel verhoogt de huur met 4,1%. Dat betekent dat je geen bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging.

  • Ben je om een andere reden niet akkoord met de voorgestelde huurverhoging dan kun je een procedure starten bij de kantonrechter. De rechter beoordeelt dan de gevraagde huurverhoging.

Lees verder over de regels die gelden bij een huurverhoging vrije sectorwoning.

Sociale huurwoning of een geliberaliseerde (vrije sector) woning?De 1e maand huur (zonder servicekosten) die je betaalde toen je in je woning ging wonen, bepaalt of je een sociale-huurwoning hebt of niet.

Was de (kale) huurprijs bij de start van de huurovereenkomst lager dan of gelijk aan de maximale huurprijsgrens in het jaar dat je huurcontract inging? Dan heb je een sociale-huurwoning. Was de huurprijs hoger? Dan heb je een geliberaliseerde (vrije-sector)woning.Wat betekent 'maximale huurprijsgrens'?

De maximale huurprijsgrens wordt ook wel liberalisatiegrens of sociale huurgrens genoemd. De grens wordt ieder jaar opnieuw door de overheid vastgesteld. De maximale huurprijsgrens is precies hetzelfde als de huurtoeslaggrens. Tot deze grens kun je in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Of je in een sociale huurwoning woont hangt dus af van:

  • de ingangsdatum van je huurcontract (zo kun je opzoeken wat de maximale huurprijsgrens in dat jaar was)

  • de (kale) huurprijs die in je huurcontract staat.

Sociale huurwoning of vrije sector woning? Check het meteen op de website van Rijksoverheid.

Mag de huurprijs boven de liberalisatiegrens van € 808,07 uitstijgen?De huurprijs kan hoger worden dan de liberalisatiegrens.


Maximale huurprijs

Het puntensysteem geeft de kwaliteit van de woning aan in punten. Het puntenaantal bepaalt de maximale huurprijs voor de woning.
De nieuwe (kale) huurprijs mag door de huurverhoging niet hoger zijn dan de maximale huurprijs die bij het aantal punten voor de woning hoort.


Huurtoeslag

De liberalisatiegrens is hetzelfde als de huurtoeslaggrens. Wanneer je vóór het moment van de huurverhoging al huurtoeslag ontvangt, dan houd je het recht op huurtoeslag. Ook al komt de nieuwe huurprijs boven de liberalisatiegrens uit.

Log in op je account om de puntentelling (woningwaardering) van je woning meteen te bekijken. Je kunt de puntentelling ook zelf berekenen met de huurprijscheck op huurcommissie.nl .

Ontvang je de woningwaardering liever per post of Email? Neem dan contact met ons op.

Wat betekent de huurverhoging voor mijn huurtoeslag?Controleer zelf je gegevens
Alwel geeft de nieuwe huurprijs door aan de Belastingdienst. Toch is het erg belangrijk om dit ook zelf te controleren.
Dat kan door in te loggen op Mijntoeslagen.nl. De aangepaste huurprijs heeft namelijk gevolgen voor de hoogte van je huurtoeslag.

Je bent er zelf verantwoordelijk dat je gegevens bij de belastingdienst kloppen. Als je teveel huurtoeslag ontvangt omdat je gegevens niet kloppen, dan moet je deze later terugbetalen.


Verandert het bedrag van je huurtoeslag?
Huurtoeslag is afhankelijk van inkomen, samenstelling huishouden en de hoogte van de huur. Het kan dus zijn dat je na een huurverhoging, een huurverlaging, of door een huurwijziging na een woningaanpassing, meer of minder huurtoeslag hoort te krijgen.


Voorkom je dat je later huurtoeslag terug moet betalen
Verandert je huur? Komt er iemand bij je wonen? Verandert je inkomen? Geef het door op belastingdienst.nl
Kortom, zorg ervoor dat je gegevens kloppen, zo voorkom je dat je later huurtoeslag terug moet betalen.


Wat is het nieuwe huurtoeslagbedrag?
Wil je direct weten of je huurtoeslag verandert? Maak dan een proefberekening.

Waarom stijgt mijn huur niet of minder dan de 2,6%?Voor de meeste huurders geldt dat de huur iets omhoog gaat. Maar voor sommige huurders blijft de huur gelijk, geldt een ander percentage of gaat de huur zelfs omlaag.


In 2023 gaat voor sommige huurders de huur niet omhoog, maar omlaag
Dit hebben de overheid, corporaties, de woonbond en de gemeenten met elkaar afgesproken. Op deze manier willen we wonen betaalbaar houden voor mensen met een laag inkomen. Zeker nu de prijzen van bijvoorbeeld boodschappen en energie zo hard stijgen. Deze eenmalige huurverlaging geldt alleen voor huurders met een laag inkomen en een netto huurprijs hoger dan €575,03
Lees meer over Eenmalige huurverlaging 2023In deze situaties is het percentage huurverhoging hoger of lager dan 2,6%

  • Parkeerplaatsen en garages: 2,6%

  • Vrije sector woning (geliberaliseerd): 4,1%

  • Studentenhuisvesting: 2,3%

  • Ook geldt dat de huurprijs voor sociale huurhuizen nooit boven de maximale huurprijs mag uitkomen. Zou dat het geval zijn na huurverhoging, dan is het huurverhogingspercentage lager dan 2,6%.In sommige situaties is er geen huurverhoging. De huur blijft gelijk.

Dat geldt voor:

  • Woningen die op korte termijn gesloopt of groots gerenoveerd worden.

  • Nieuwbouwwoningen